Lelde leja
 Mag.iur., Mag. oec.

 

Darbības jomas:

 • nodokļu un finanšu tiesības;
 • nodokļu plānošana;
 • administratīvās tiesības;
 • komerctiesības;
 • civiltiesības;
 • darba tiesības;
 • Eiropas Savienības tiesības;
 • akcijas;
 • franšīzes;
 • aktīvu aizsardzība;
 • uzņēmumu līgumu un citu dokumentu audits.

Izglītība:

 • sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē;
 • sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (specializācija: saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze);
 • profesionālā bakalaura diploms, piešķirta kvalifikācija “Jurists”;
 • sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā (specializācija: saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze).

Darba pieredze: 

 • “Leja Law Office”, nodokļu speciāliste un konsultante, juriste;
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts, senatora palīdze;
 • „Carrington, Hall & Hamburg” Law Office, nodokļu konsultante;
 • Komin SIA.

Bruno Leja

Darbības jomas:

 • pārstāvība starptautiskās un valsts tiesu instancēs;
 • pārstāvība šķīrējtiesās;
 • ārpustiesas samierināšana;
 • civiltiesības;
 • komerctiesības;
 • darba tiesības;
 • starptautiskās privātās tiesības;
 • visa veida darbības ar nekustamiem īpašumiem;
 • autortiesības;
 • Eiropas Savienības tiesības;
 • starptautiskās tirdzniecības tiesības;
 • būvniecības tiesības;
 • ekoloģijas un vides tiesības.

Izglītība:

diplomēts jurists; ekonomikas un organizācijas fakultāte.

Darba pieredze:

 • “Leja Law Office”, jurists;
 • “Carrington, Hall & Hamburg” Law Office, jurists;
 • Lattelekom a/s;
 • Rīga R/A.

Papildus aktivitātes:

Latvijas Ārpustiesas Samierinātāju Asociācija, prezidents;

Abogados Eiropas Asociācija, padomes loceklis