Leja Law Office juridiskie pakalpojumi

Leja Law Office sniedz augsti kvalificētus un profesionālus juridiskos pakalpojumus sekojošās jomās:

Saistību tiesības:

 • konsultācijas par darījumu slēgšanu;
 • dažāda veida līgumu izstrāde, līgumu izpildes uzraudzība;
 • klienta pārstāvība darījumos;
 • parādu kontrole, piedziņa, parādu cedēšana, ieskaita noformēšana;
 • nodrošinājuma noformēšana – hipotēka, ķīla, galvojums;
 • īpašumu pirkšana un pārdošana – līgumu izstrāde, klienta pārstāvība;
 • īpašumu noma un īre;
 • projektēšanas un būvniecības līgumi;
 • parādzīmju, vekseļu noformēšana, vekseļu protesti;
 • zaudējumu piedziņa, morālo kaitējumu kompensācijas piedziņa;
 • strīdu risināšana ārpustiesas samierināšanas ceļā, kā arī tiesu instancēs.

Komerctiesības

 • uzņēmumu dibināšanas līgumu sagatavošana;
 • uzņēmumu reģistrācija, darbības nodrošināšana, uzņēmumu reorganizācija, likvidācija;
 • akcionāru/dalībnieku tiesību jautājumi, akciju/daļu atsavināšanas līgumi;
 • uzņēmumu parādsaistību
 • kapitalizācija;
 • konkurences tiesības;
  vadības konsultācijas;
 • konsultācijas maksātnespējas jautājumos, maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
 • pārstāvība kreditora sapulcēs;
 • pārstāvība visās tiesu instancēs.

Finanšu tiesības

 • kredīta, līzinga, faktoringa noformēšanai nepieciešamo dokumentu izstrāde, sagatavošana, konsultāciju sniegšana;
 • finanšu darījumu izpildes uzraudzība;
 • cesijas un pārjaunojuma līgumi;
 • vērtspapīru tiesības (akcijas, obligācijas, opcijas, fjūčeri, ieguldījumu apliecības);
 • pārrunas ar investoriem, kreditoriem, debitoriem, kredītiestādēm.

Nodokļu tiesības

 • nodokļu konsultācijas;
 • nodokļu analīze, plānošana un optimizācija;
 • nodokļu iekšējais audits;
 • sūdzību sagatavošana par Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu lēmumiem;
 • klienta interešu pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā un visās tiesu instancēs.

Darba tiesības

 • darba līgumu, darba koplīgumu, darba kārtības noteikumu sagatavošana;
 • darbinieka atlaišana, atjaunošana darbā, darba samaksas piedziņa;
 • dažāda veida zaudējumu, parādu piedziņa, kas radušies, pastāvot darba attiecībām;
 • darbinieka/darba devēja interešu pārstāvība arodbiedrībās, tiesu instancēs;
 • darba drošības jautājumi;
 • konsultācijas sociālo tiesību jautājumos.

Ģimenes un mantojuma tiesības

 • laulības līgumu sagatavošana;
 • laulības šķiršanas dokumentu sagatavošana;
 • laulāto mantiskās attiecības;
 • aizbildnības, aizgādnības noformēšana;
 • adopcijas noformēšana;
 • apstiprināšana mantojuma tiesībās, pārējo mantošanas lietu kārtošana;
 • konsultācijas ģimenes un mantojuma lietās;
 • pārstāvība tiesu instancēs.

Apdrošināšanas tiesības

 • konsultācijas apdrošināšanas jomā;
 • apdrošināšanas līgumu sagatavošana, koriģēšana;
 • klienta interešu pārstāvība sakarā ar apdrošināšanas līgumiem pie apdrošinātāja, pārstāvība tiesu instancēs;
 • apdrošināšanas atlīdzības piedziņa;
 • intelektuālais īpašums, autortiesības un blakustiesības;
 • patentu, preču zīmju, licenču reģistrācija, aizsardzība;
 • cita veida nemateriālo ieguldījumu izveide (franšīzes, know-how), aizsardzība;

Pārstāvība tiesu instancēs

 • iesniegumu sagatavošana policijai, prokuratūrai;
 • klienta pārstāvība policijā, prokuratūrā, visās tiesu instancēs.