Leja Law Office grāmatvedības pakalpojumi

Mēs uzņemamies visu ar grāmatvedību saistīto jautājumu risināšanu, kā arī piedāvājam kompleksu juridisko un grāmatvedības apkalpošanu.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūsu izdevumi samazināsies, jo:

 • nevajadzēs iegādāties atbilstošu datoru un datorprogrammas;
 • nevajadzēs iegādāties tehnisko aprīkojumu un inventāru;
 • grāmatvedis neaizņems papildus darba telpu un tādējādi netiks tērēti telpu uzturēšanas resursi šai darba vietai;
 • nebūs nepieciešamība pēc specializētām drošības sistēmām (video novērošana, signalizācija, uguns drošība) tekošo grāmatvedības dokumentu kārtošanai un uzglabāšanai;
 • nebūs jāalgo grāmatvedis, par ko papildus jāmaksā valsts budžetā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,09% apmērā.

Leja Law Office piedāvātie grāmatvedības pakalpojumi

 • datorizētu, savlaicīgu, sistematizētu, uzskatāmu grāmatvedības uzskaiti;
 • algu aprēķināšanu;
 • visu nepieciešamo atskaišu sagatavošanu Valsts ieņēmumu dienestam, Statistikas pārvaldei, kā arī uzņēmuma vadībai;
 • savlaicīgi aprēķinām uzņēmuma sagaidāmos finanšu rādītājus un informējam par tiem klienta vadību, norādot uz problēmātiskāko finanšu rādītāju optimizācijas iespējām;
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšanu Valsts ieņēmumu dienestā;
 • konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos;
 • iekšējo auditu;
 • zvērināta revidenta pakalpojumus;
 • fizisko personu ieņēmumu deklarāciju sagatavošanu;
 • fizisko personu pārstāvību Valsts ieņēmumu dienestā un tiesās.

Atlīdzība

Atlīdzība par grāmatvedības pakalpojumiem tiek noteikta pēc abpusējas vienošanās, ņemot vērā klienta darbības veidu, iegrāmatojamo operāciju skaitu, darbinieku skaitu un citus faktorus.
Kompleksas juridiskās un grāmatvedības apkalpošanas līguma noslēgšanas gadījumā tiek piemērotas klientiem īpašas atlaides.